fbpx

Leder for institusjon og heldøgns tjenester

Søknadsfrist: 15.07.2022
Arbeidsgiver: Meløy kommune

Vi søker deg som motiveres av samfunnsutvikling og innovasjon, og særlig det å utvikle fremtidens helse og velferdstjenester.

Vi søker deg som vil være med å bygge Meløy for fremtiden gjennom å finne løsninger som gir innbyggerne i Meløy et helhetlig pasientforløp og bedre muligheter gjennom å ta i bruk digitale løsninger som gjør at vi kan leve livet der vi bor.

I Meløy kommune arbeider vi sammen mot et bærekraftig Meløysamfunn med verdiene raus, kraftfull, frisk og stolt.

Om stillingen:

Dette er en ny stilling som en del av omstillingen innen Helse og velferd i Meløy kommune. Hvilke ressurser som tilknyttes ansvarsområdet for stillingen vil variere utfra hvilke utviklingsoppgaver som det arbeides med innen Helse og velferd i Meløy kommune

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil sammen med ledere, tillitsvalgte og ansatte i helse og velferd være sentral i omstillingen til fremtidens helse og velferdstjenester, med styrker som fremmer kvalitet og engasjerer.
 • Du vil sammen med ledere, tillitsvalgte og ansatte lede utviklingen en hensiktsmessig oppgavedeling mellom yrkesgruppene og hvordan vi skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid.
 • Du vil sammen med ledere og ansatte styrke arbeidet med helhetlige pasientforløp og samspillet mellom spesialist-, kommunehelsetjenesten og den enkelte innbygger.
 • Du vil styrke arbeidet med å bygge helttidskultur i hele tjenesteområdet med arbeidstidsordninger som sikrer kvalitet og kontinuitet.
 • Du vil lede arbeidet med digitalisering i helse og omsorgssektoren (e-helse) i ulike deler av Helse og velferd, og inngå i kommunens Digiforum.
 • Du vil sammen med lederne i de ulike delene av bygget utvikle Meløy helse og velferdssenter til et sterkt fagmiljø for å styrke utviklingen av fremtidens helse og velferdstjenester i Meløy, og arbeide mot en ambisjon om at bygget kan bli et senter for e-helse og digitale løsninger i fremtidens kystsamfunn.

Meløy kommune er i en spennende omstilling, derfor vil også andre arbeidsoppgaver kunne være aktuelle.  

Kvalifikasjoner: 

Vi ser etter deg som:

 • Har relevant høyere utdanning innen helse, og gjerne med tilleggsutdanning innen innovasjon og/eller endringsledelse.
 • Har erfaring fra arbeid med oppgaveglidning, heltidskultur og turnusplanlegging
 • Har erfaring fra ledelse, samarbeid med tillitsvalgte og medvirkning i endringsprosesser
 • Har kunnskap om digitalisering og det å ta i bruk teknologi innen helse og omsorgsområdet

Vi vil gjerne at:

 • Du er synlig og tilgjengelig – gjennom å se, lytte, vise mot og vilje.
 • Du er kunnskapsbasert – holder deg faglig oppdatert, er nysgjerrig på ny kunnskap og deler den.
 • Du har god rolleforståelse og er en god rollemodell – støtter opp om felles mål og tar kommunens verdier ut i armer og bein.
 • Du er relasjonsbygger – evner å få folk med deg og kommuniserer godt om retningen vi skal

Oppsummert så er vi er ute etter en utviklingsleder som kan styrke lederteamene våre, som har god gjennomføringsevne, og hvor dine egenskaper skaper tillit både internt og eksternt, og fremmer kvalitet i tjenestene og skaper engasjement i Meløysamfunnet.
 

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å utvikle en faglig sterk lederrolle og et nytt ansvarsområde som får en sentral rolle på tvers av de ulike tjenesteområdene innen Helse og Velferd.
 • En mulighet til å ta i bruk ny kunnskap, teknologi og utfordre dagens praksis for å utvikle bærekraftige tjenester sammen med de andre lederteamene i Meløy kommune.
 • En mulighet til å bygge egne team og samle ulike ressurser om spennende utviklingsoppgaver.
 • Bedriftshelsetjeneste og gode velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Å hjelpe til med å skaffe bolig og barnehageplass.
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens retningslinjer
 • Gode pensjons- og lønnsbetingelser

 

Annet:

 • Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden blir etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Utvidet politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling.
 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i såfall bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 
Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.