fbpx

Lærer Dønna voksenopplæring – 100 % fast

Søknadsfrist: 5.12.2022
Arbeidsgiver: Dønna kommune Dønna voksenopplæring

100% fast lærerstilling ved Dønna Voksenopplæring

Ingress
Ved Dønna Voksenopplæring er det ledig 100% fast lærerstilling fra 12.12. 2022
Beskrivelse avdeling
Dønna Voksenopplæring ligger på Bjørn i Dønna kommune.. Tilbudet ved enheten består av norsk med samfunnsfag, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne. Vi er samlokaliserte med flyktningkontor og boligforvaltning i en felles enhet.

Arbeidsoppgaver
Undervisning for voksne med hovedvekt på norsk med samfunnskunnskap for deltakere med rett og/eller plikt etter læreplanen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Undervisning for studenter med rett til grunnskole for voksne
Oppfølging av deltakere i samarbeid med flyktningkontor og praksisplasser.
Kontaktlærerfunksjon kan bli aktuelt.

Vi søker
Vi søker lærer med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, som er løsningsorientert, fleksibel og beslutningsdyktig. Som ny medarbeider må du ha evne til å etablere gode relasjoner til elevene, og skape et godt læringsmiljø. Erfaring fra undervisning med voksne ønskes, i et flerkulturelt perspektiv. Det er ønskelig med gode ferdigheter i bruk av digitale-verktøy.

Krav til kompetanse
Godkjent pedagogisk utdanning med relevante fag jfr. kap 14 forskrift til Opplæringslova.
Norsk som andrespråk, minimum 30 studiepoeng i norsk som andrespråk og spesialpedagogikk er ønskelig
Erfaring med undervisning i norsk på ulike nivå er ønskelig
Personer med annet førstespråk enn norsk, bør ha meget gode norskspråklige ferdigheter, både muntlig og skriftlig, gjerne C1 nivå.
Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring innen fagfeltet og personlig egnethet.
Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres.

Søkere som påberoper seg fortrinnsrett til stillingen, må opplyse dette i søknaden.
Det kan bli aktuelt med intervju.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke
legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.donna.kommune.no
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til Dønna kommune.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.