fbpx

Kommunalleder oppvekst, kultur og familie

Søknadsfrist: 12.04.2023
Arbeidsgiver: Nesna kommune

Ønsker du å ta del i vår nyopprettet stilling?

Nesna kommune har en nyopprettet stilling som Kommunalleder for oppvekst, kultur og familie.

Kommuneområdet til kommunallederen for oppvekst, kultur og familie vil ha til sammen ha ca. 80 årsverk, og ledergruppen til kommunallederen for oppvekst, kultur og familie vil bestå av 7 ansatte inkludert lederen.

Kommunalleder har overordnet administrativt, faglig, økonomisk og personalmessig ansvar for:

 • Oppvekst – Skole, Barnehage, SFO, Voksenopplæring og mottaksdrift; her har vi Nesna skole (1-10 skole med ca 210 elever), to private barnehager, en bedriftsbarnehage og en kommunal barnehage i kommunen. SFO er plassert under Nesna barnehage. Voksenopplæringa er i vekst som følge av at det også bosettes flyktninger i kommunen. Nesna kommune driver kommunalt flyktningmottak. 
 • Kultur – Musikk- og kulturskole, bibliotek, frivillighet og fellesfunksjoner: her deltar Nesna kommune i distriktsmusiker ordningen som omfatter tre musikere, og musikk- og kulturskolen er et populært tiltak. Fellesfunksjoner omfatter blant annet arkiv, ikt, regnskap m.m.
 • Familie – Barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste; her har Nesna kommune barnevernstjenesten som er vertskommune for Træna barnevern. Vi har helsestasjonen, familieteam samt spesialpedagog knyttet til barnehage.

Litt mer om stillingen

Vi søker deg som er en strategisk og analytisk leder med evne til å oppnå resultater gjennom andre. En leder med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som motiverer, inkluderer og skaper engasjement hos sine medarbeidere. En leder som har evne til å bygge tillit og relasjoner både internt og ekstern.

Som kommunalleder for oppvekst, kultur og familie i Nesna kommune har du helhetsforståelse for kommuneområdet, gode gjennomføringsevner og er resultatorientert.

Kommunallederen er en del av rådmannens strategiske ledergruppe og rapporterer til rådmannen.

Har du ledererfaring fra offentlig eller privat sektor, og erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid? Har du også god forståelse for, og kompetanse om kommunal forvaltning og politiske prosesser? Har du kunnskap og erfaring med økonomi- og ressursstyring? Har du erfaring med målstyring, budsjett- og resultatansvar samt personalansvar?

Svarer du ja på disse spørsmål og innehar den formelle kompetanse og øvrige kvalifikasjonskravene til stillingen, ønsker vi å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver

Kommunalleder oppvekst, kultur og familie har / skal:

 • sammen med sin ledergruppe, et samlet ansvar for å bidra til realisering av kommunens verdier, mål og strategier innen oppvekst, kultur og familie.
 • iverksette alle politiske vedtak umiddelbart, ihht kommunelovens bestemmelser.
 • påse at alle saker som skal til politisk behandling er tilstrekkelig utredet. 
 • ansvar for skole- og barnehageeierrollen og for faglig samarbeid med private barnehager. 
 • ansvar for at opplæringsloven og læreplaner følges, at barnehageloven og rammeplan for barnehage følges.
 • overordnet ansvar for implementering og oppfølging av utviklingsarbeid innenfor eget kommuneområde.
 • ha kjennskap til, og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag. 
 • legge til rette for involvering av medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste, innbyggere og brukere i forbedringsprosesser, og bidra til å skape trygge ledere.
 • være bindeleddet mellom rådmannen og virksomhetene i kommuneområdet, og har ansvar for kommunikasjon både opp, ned og sidelengs i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav

Formell kompetanse

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning gjerne på masternivå.
 • Unntaksvis kan spesielt relevant arbeidserfaring kompensere for utdanningskravet.
 • Skole-/ barnehagefaglig utdanning er ønskelig
 • Tilleggsutdanning innen økonomi og ledelse er ønskelig

Øvrige kvalifikasjonskrav

 • Strategiske og faglige egenskaper for å kunne lede og utvikle sektorens områder i ønsket retning
 • God kjennskap til lov og avtaleverk
 • God organisasjonsforståelse og evne til å utvikle en god og inkluderende organisasjonskultur
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Kommunale forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Spørsmål om stillingen

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til rådmann Lill Stabell via mobil: 482 41 623 eller e-post: lill.stabell@nesna.kommune.no.

Søknadsfrist: 12. april 2023

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentlig selv om søker ber om å få være anonym, jfr offentlighetsloven § 25.  Ønske om å være unntatt offentlig må begrunnes nærmere.  Hvis ønsket ikke etterkommes vil søker bli kontaktet.

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.