fbpx

Kirkemusiker i 100% fast stilling

Søknadsfrist: 14.08.2022
Arbeidsgiver: Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd

Vi har ledig stilling som kirkemusiker i Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd fra snarest.  Det søkes primært etter utdannet kantor.
 
Den ansatte tilsettes i Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd. Fellesrådsområdet består av 4 sokn (Tjøtta, Alstahaug, Sandnessjøen og Leirfjord).
Den som tilsettes må sammen med ansatt kirkemusiker tjenestegjøre i hele ansvarsområdet, men arbeidsgiver fordeler i arbeidsplanen oppgaver og særskilt ansvarsområde.
 
Fellesrådet er pt. inne i en forsøksordning med sammenslåing av hhv. Leirfjord KF Og Alstahaug KF til nytt sammenslåingsorgan: Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd gjeldende tom. 31.10.2023.
 
Fellesrådet har følgende orgler: Sandnessjøen kirke –pipeorgel fra 1999 levert av Br. Torkildsen Orgelbyggeri, 22 stemmer Det arbeides med å få finansiert nytt flygel i Sandnessjøen kirke. I mellomtiden brukes det el-piano. Tjøtta kirke- pipeorgel fra 1885 av August Nilsen restaurert og installert i Tjøtta kirke i 2005, samt et piano. Alstahaug kirke- Gebrüder Rieger, Schlesien fra 1898, 4 stemmer, samt et piano. Skålvær kirke-pipeorgel av J.H. Jørgensen fra 1931, 4 stemmer. Leirfjord kirke-pipeorgel fra 1930 av Brødrene Torkildsen, 11 stemmer, samt et piano. Bardal kirke-pipeorgel fra 1976 av Vestre`s Orgel& Pianofabrikk, 6 stemmer.
 
Vi er en stab på pt. 20 personer i både hel- og deltidsstillinger, som arbeider mye i team. Herav har vi kirkemusiker i 100% stilling, hvor 10% av stillingen er tilknyttet Sandnessjøen jentekor og resterende fordelt på Alstahaug og Leirfjord menigheter. Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd er vertsfellesråd for trosopplæringen i Nord-Helgeland prosti. Fellesrådsansatte har sammen med 3 sokneprester kontorfellesskap ved Alstahaug kirkekontor, som ligger i Sandnessjøen menighetssenter like ved Sandnessjøen kirke. Prost, prostiprest og kirkeverge har sine fysiske kontorer på Rådhuset. Det holdes fast ukentlige stabsmøter.  

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver:

Følger tjenesteordning for kantorer fastsatt av Kirkemøtet.

 • Tjenestegjøring ved gudstjenester og kirkelige handlinger ved kirkene/prekenstedene, samt ved andakter og gudstjenester på institusjonene i samsvar med oppsatt gudstjenesteliste/arbeidsplan.
 • Ansvar for å ivareta og utvikle sang- og musikklivet i våre menigheter sammen med ansatt kirkemusikerkollega. Medvirke til utvikling av Sandnessjøen jentekor og oppfølging av orgelelever, samt medvirke og/eller ta ansvar ved andre arrangementer som lunsjkonserter, musikkprosjekter, menighetsarbeid som f.eks.; møter, konfirmantundervisning, trosopplæringsarbeid, salmekvelder og andre arrangementer i samarbeid med menighetens frivillige og faste stab.
 • Det legges vekt på samarbeid mellom de ansatte kirkemusikere og den øvrige stab (prester og fellesrådsansatte) ved planlegging av den kirkemusikalske virksomheten i menighetene i fellesrådsområdet.
 • Kirkemusiker er et viktig bindeledd mellom kulturliv og kirkeliv i hhv. Alstahaug kommune og i Leirfjord kommune.

Kvalifikasjoner

 Jfr. Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for kantorer, fastsatt og revidert av Kirkemøtet i sak 24/21kan det tilsettes person som har:

 • fire års kirkemusikkutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng (bachelor)
  eller
 • tre års grunnutdanning i kirkemusikk samt tillegg i musikk, teologi, pedagogikk eller diakoni tilsvarende 60 studiepoeng – i tillegg eller integrert,
  eller
 • minst fire års musikkutdanning, tilsvarende 240 studiepoeng, samt kirkekunnskap og kirkemusikalske emner tilsvarende 60 studiepoeng.
 • Utdanningen må inkludere veiledet praksis i menighet.

Personlige egenskaper

I ansettelsesprosessen vil det bli lagt stor vekt på gode samarbeidsevner, fleksibilitet, strukturert, gode formidlingsevner, personlig egnethet og tilfredsstillende norskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

Vi tilbyr

 • Humørfylt fellesskap med stab og frivillige
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale (KA)
 • Fleksibel arbeidstid – dag, kveld og helg
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Fellesrådet har avtale med bedriftshelsetjeneste

  Annet:

 • Kirkemusiker må ha førerkort minimum kl B og disponere egen bil, da tjenestestedene strekker seg over et større område. Kjøregodtgjørelse etter Statens reglement.
 • Søker som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, må være oversatt til norsk.
 • Referanser kreves.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju m/prøvespilling på orgel og piano.
 • Det er krav om medlemskap i Den norske kirke, jfr. Kirkeordning for Den norske kirke § 40
  Politiattest: Den som blir tilsatt må legge fram politiattest, Jfr. «Lov om tros- og livssynssamfunn» §20, Attesten legges fram før tiltredelse.
 • Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. Offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Kontaktinformasjon

Tove K. Hansen
Guro Bræck, kirkemusiker

Arbeidssted

Kirkeveien 22
8803 SANDNESSJØEN

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd

Referansenr.:4546742656
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.08.2022

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.