fbpx

Innsatsleder ved driftsenhet Helgeland, patruljeseksjonen, Mosjøen politistasjon

Søknadsfrist: 6.12.2022
Arbeidsgiver:  Nordland politidistrikt

I Nordland politidistrikt ved driftsenhet Helgeland er det fra mars 2023 ledig fast stilling som politioverbetjent med funksjon som innsatsleder. 

Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig stilling som politiførstebetjent med funksjon som patruljeleder, eventuelt også stilling som politibetjent 3/2/1. Stillingene er organisatorisk lagt under seksjonsleder for patruljeseksjonen med oppmøtested Mosjøen politistasjon.  

Stillingen er stedsplassert ved Mosjøen politistasjonsdistrikt og er direkte underlagt leder for patruljeseksjonen ved Mosjøen politistasjon. Fast oppmøtested er Mosjøen politistasjon. 

Mosjøen politistasjonsdistrikt er en tjenesteenhet i GDE Helgeland, som omfatter 11 kommuner og er delt opp i tre tjenesteenheter; Ytre Helgeland lensmannsdistrikt, Søndre Helgeland lensmannsdistrikt og Mosjøen politistasjonsdistrikt.

Den som ansettes må ved konkrete hendelser påregne å tjenestegjøre i hele driftsenhetèns arbeidsområde.

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Implementere forebyggende tjeneste i politiet på en slik måte at den fremmer og befester borgernes rettsikkerhet og trygghet
 • Utøve innsatsledelse i Nordland politidistrikt
 • Innsatslederen skal være en pådriver for samvirke mellom andre nødetater og andre eksterne samarbeidstemaer
 • Innsatslederen skal lede, koordinere og kvalitetssikre akutte og planlagte operasjoner samt aksjoner på taktisk nivå
 • Utføre innsatsledelse, søksledelse og aksjonsledelse i samarbeid med operasjonssentralen
 • Ivareta etterforskningsledelse inntil denne oppgaven kan delegeres
 • Inneha særlig kjennskap til politidistriktets planverk, ordrer og instrukser. Være delaktig i å utvikle dette. 
 • Delta i operativ planlegging av arrangementer, øvelser og VIP oppdrag etter beslutning fra GDE-leder (seksjonsleder) i samarbeid med plan, øving og beredskap (PØB)) på FOT og egen planansvarlig
 • Delta i aktuelle trusselvurderingsgrupper, ved trusler mot egne ansatte, bombetrusler o.l
 • Følge opp egen saksportefølje innenfor straffesaker.

 

Øvrige oppgaver:

 • Holde seg a jour, og være kjent med politiets planverk og ulike A og B objekter
 • Kompetansedeling innen eget fagområde
 • Planlegge patruljetjenesten og Inngå i den ordinære patruljevirksomheten i politidistriktet, som patruljeleder der det er naturlig
 • Andre oppgaver ved behov

 

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Eksamen fra politiskolen/politihøgskolen og minimum 7 års tjeneste i politiet. Ved søknad på stilling som patruljeleder er kravet minimum 4 års tjenestetid
 • For ansettelse som politibetjent 3/2 legges kravene i kompetansekriteriene til grunn
 • Operativ godkjent, minimum IP4,  eller at slik godkjenning kan gjennomføres
 • Utdanning innen innsatsledelse, eller villig til å ta dette
 • Bred politioperativ erfaring
 • Må kunne sikkerhetsklareres som Hemmelig, jfr sikkerhetsinstruks
 • God innsikt i politiets plan- og instruksverk
 • Må være villig til å hospitere ved andre enheter/ politidistrikter/ særorgan som har Innsatsleder
 • Lokal kursing av nye innsatsledere må være gjennomført og godkjent før en trer inn i rollen

Ønskelig:

 • Utdanning innen redningsledelse, søk
 • Utdanning innen annen relevant fagkunnskap
 • Erfaring fra UEH-tjeneste
 • Erfaring som patruljeleder
 • Bred erfaring fra operativ tjeneste og etterforskning
 • Ledererfaring
 • Ved søknad på stilling som patruljeleder er det ønskelig med erfaring som eldstemann
 • GDE Helgeland er Sør-Samisk forvaltningsområde og kompetanse innen samisk språk og kultur vil bli vektlagt.

 

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en kollega med godt humør og med positiv innstilling
 • Være helhetsorientert, serviceinnstilt, fleksibel og initiativrik
 • Evne til å ta tilbakemeldinger og lære av disse.
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Som leder må du i tillegg kunne lede i samsvar med vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stilling som politioverbetjent, SKO 0287, lønnes i lønnstrinn 66 – 69 fra kr 615 000 – 648 700 brutto per år 
 • Stilling som politiførstebetjent, SKO 0285, lønnes i lønnstrinn 63 – 66 kr 584 700 – 615 000 brutto pr år
 • Lønnsplassering som politibetjent 1 (SKO 1457)kr. 406 900 – 485 800 brutto pr år
  Lønnsplassering som politibetjent 2 (SKO 1459) kr. 429 600 – 509 500 brutto pr år
  Lønnsplassering som politibetjent 3 (SKO 1461) kr. 471 300 – 553 500 brutto pr år
 • I tillegg kommer de til enhver tid avtalefestede variable tillegg.
 • Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret individuell vurdering av lønnsplassering i henhold til kompetanse og erfaring. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.
 
Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsportalen og legge ved relevante vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Roger Andersen, Politioverbetjent, 40847132, roger.andersen@politiet.no
Lisbeth Aarvik, Driftsenhetsleder, 75589520, lisbeth.aarvik@politiet.no

Arbeidssted

Skjervgata 41
8656 Mosjøen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nordland politidistrikt

Referansenr.:4582119410
Stillingsprosent: 100%
Fast stilling
Søknadsfrist: 06.12.2022

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.