fbpx

Helse og omsorg (2022/2397)

Søknadsfrist: 22.08.2022
Arbeidsgiver: Rana kommune Helse og omsorg

I de neste årene vil teknologi forandre livene våre.

Helse og omsorg i Rana kommune bruker velferdsteknologiske løsninger og vil øke og utvide tilbudene i tråd med teknologisk utvikling og innbyggerens behov for å kunne yte gode tjenester også i årene som kommer. Med digitalisering og teknologi skal det oppleves trygt å bo hjemme og det skal være enklere å mestre hverdagen med funksjonsutfordringer. For å få best utnyttelse av teknologi må man være like opptatt av mennesker som av teknologi, for å få til de gode løsningene for fremtiden.

Er du like opptatt av mennesker som i teknologi? Da søker vi deg i

100 % fast stilling som rådgiver innen digitalisering og velferdsteknologi
Stillingen er ledig fra 01.10.2022

Stillingen jobber nært opp til rådgiver i stab hos kommunaldirektør for helse og omsorg, tildelingskontoret, innsatsteam, ikt-avdelingen og utøvende tjeneste. Rana kommune er deltaker i velferdsteknologiprogrammet, i samarbeid med Brønnøy, Vefsn og Alstahaug.

Arbeidsoppgaver:
• Du jobber med drift knyttet til digitalisering og velferdsteknologiske løsninger.
• Du følger opp føringer fra Helsedirektoratet knyttet til satsningen på velferdsteknologi
• Du leder helse og omsorg sitt arbeid opp mot velferdsteknologiprogrammet
• Du leder arbeidet med å implementere og ta i bruk velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet.
• Du bidrar med kompetanse og erfaring for å ta i bruk velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene bl.a. gjennom informasjon og opplæring overfor medarbeidere og innbyggere
• Du bidrar i arbeidet med arenabygging for samhandling og utvikling av velferdsteknologiløsninger og digitaliseringsprosjekter
• Du leder arbeidet i anskaffelser av velferdsteknologi
• Holde seg oppdatert og orientert om hva som skjer på digitaliserings- og velferdsteknologiområdet

Oversikten over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende og, og tjenesten er i stadig endring. Man må kunne regne med endringer i arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjonskrav:
• Utdanning på høgskole/universitetsnivå, gjerne med spesialisering/videreutdanning innen relevante emner innenfor helse og teknologi.
Relevant arbeidspraksis/kompetanse vil også vurderes og kan evt. erstatte manglende formell utdanning.

Det er i tillegg en fordel at du har:
• god kunnskap om offentlig sektor og helsesektoren spesielt
• bred digital kompetanse og god system- og teknologiforståelse
• god kunnskap om, og erfaring fra, prosjektledelse og organisasjonsutvikling
• gode kommunikasjonsegenskaper, muntlig og skriftlig
• evne til å tilegne deg ny kunnskap
• god kunnskap om mobile arbeidsflater og velferdsteknologiske løsninger
• evne til å jobbe selvstendig, handlings- og resultatorientert
• god evne til samarbeid med forskjellige aktører og på ulike nivåer
• gode datakunnskaper og teknologiforståelse
• erfaring med velferdsteknologi og innovasjonsarbeid

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et tverrfaglig arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale

Arbeidstid: Dagtid

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Ved krav om gyldig politiattest fremskaffes den først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Rådgiver Monica Westvik Musum, tlf.: 75194344 eller epost: monica.westvik.musum@rana.kommune.no 

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 22.08.2022

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.