fbpx

Farmasøyt – Vefsn kommune

Søknadsfrist: 29.05.2022
Arbeidsgiver: Vefsn kommune

Vefsn kommune, helse- og omsorgstjenesten, har ledig stilling som farmasøyt i  100 % stilling.

Helse og omsorgstjenesten jobber innenfor følgende områder:

 • Rehabilitering
 • Pasienter i korttids- og langtidsopphold i sykehjem med ulike utfordringer
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Hjemmeboende pasienter med ulike utfordringer
 • Personer med behov for Miljøterapitjenesten
 • Kreftpasienter innenfor kurativ og palliativt område
 • Pasienter med demenssykdom i ulike faser
 • Rus og psykiatritjenester
 • Dagtilbud for personer med demens
 • Ordinære dagtilbud for eldre.

Stillingen som farmasøyt er nyopprettet og kommunen har ikke hatt denne fagkompetansen tidligere. Dermed vil du bli en aktiv aktør til å utforme stillingen slik at tjenesten får økt sin kvalitet på området. 

I kommunen vil du jobbe med både hjemmeboende pasienter og pasienter som er på kort- eller langtidsplass i sykehjem.

Som farmasøyt vil du være en del av et tverrfaglig miljø som organiseres i egen avdeling. Du vil bl.a. jobbe sammen med klinisk ernæringsfysiolog, demenskoordinator, kreftkoordinator og fagutviklingssykepleier og jobbe nært med ulike avdelingsledere. Du vil være en pådriver i arbeidet med å kvalitetssikre kommunens medikamentelle oppfølging av pasientene.

Arbeidsoppgaver:

Som farmasøyt i kommunen jobber du både overordnet på systemnivå for å forbedre legemiddelhåndtering og legemiddelbehandling og på enkeltnivå direkte med legemiddelbrukere. 

 • Kvalitetsarbeid på systemnivå: utarbeidelse og oppdatering av prosedyrer/rutiner innen alle trinn i legemiddelhåndteringsprosessen i helse- og omsorgstjenesten og for virksomheter nevnt innledningsvis
 • Gjennomføring av internrevisjoner/legemiddelrevisjoner
 • Kvalitetsarbeid på pasientnivå: bistå i avvikshåndtering av alvorlige avvik og tilsynssaker
 • Legemiddelbehandling på systemnivå: gjennomføre undervisning/opplæring/informasjon til pårørende og ulike ansattgrupper om legemidler og riktig bruk av dem
 • Legemiddelbehandling på pasientnivå: delta i tverrfaglige legemiddelgjennomganger og besvare spørsmål fra lege/sykepleier om enkeltpasient/legemiddel
 • Deltakelse i legemiddelkomiteen
 • Samhandling med helseforetak/sykehus og med fastlegetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som cand.pharm. eller reseptar
 • Gjerne noen års erfaring, men dette er ingen betingelse
 • Har kunnskap og interesse for kvalitetsforbedring
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Ha erfaring med elektronisk journalsystem og generell bruk av IT
 • Sertifikat kl.B

Personlige egenskaper

 • Strukturert og selvstendig i utførelsen av jobben.
 • Løsningsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med pasienter
 • Gode samarbeidsevner i møte med ulike aktører innen drift.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Kompetanseheving/ tilrettelegging for videreutdanning med gode støtteordninger.
 • Solid, stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
  Inkluderende og positivt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Samhandlingsoppgaver mellom avdelingene, interne og eksterne partnere
 • God organisering av tjenesten og systemer for kvalitetsarbeid.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønnsvilkår

 • Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

 For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram politiattest.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.