fbpx

Familietjenesten (2022/1568)

Søknadsfrist: 24.05.2022
Arbeidsgiver: Rana kommune Barne- og familieavdelingen

Barne- og familieavdelingen i Rana kommune består av jordmortjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, familietjeneste, barneverntjeneste og flyktningetjeneste.

Ved familietjenesten er det ledig:

 • 100 % fast stilling som seksjonsleder i Familietjenesten

Barne- og familieavdelingen i Rana kommune ble opprettet i 2014, og Flyktningetjenesten ble en del av avdelingen i 2020. Hele avdelingen er en del av sektor for Oppvekst og kultur.

Familietjenesten har i dag ansvar for kommunens familiearbeid og foreldreveiledning, og i dag har seksjonen 8,5 stilling som familieveiledere. I tillegg er fire medarbeidere i ulik stillingsstørrelse knyttet til tjenesten gjennom prosjektarbeid. Tjenesten driver et aktivt fagutviklingsarbeid basert på tverrfaglig samarbeid med andre tjenester hvor det er fokus på familien som ressurs. På nåværende tidspunkt arbeides det spesielt med utvikling på bakgrunn av kommunens satsning på Tidlig inn – Rana.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for den faglige utvikling av tjenesten
 • Økonomisk og administrativt ansvarlig for tjenesten
 • Bidra til å drive frem tjenestens utviklingsprosjekter
 • Bidra til tverrfaglig utviklingssamarbeid
 • Inngå i avdelingens ledergruppe 

Utdanningsnivå og kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå
 • Lederutdanning og lederpraksis
 • Utdanning i familiearbeid og praksis fra slikt arbeid
 • Kompetanse på og erfaring med veiledning
 • Gyldig politiattest kreves ved ansettelse.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du etablerer gode relasjoner
 • Du er lyttende, motiverende og tydelig og evner å skape begeistring
 • Du er systematisk og målrettet
 • Du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Du beholder roen i stressende situasjoner
 • Du er fleksibel og løsningsorientert og tar i et tak der det trengs

Personlig egnethet og evne til selvstendig arbeid blir sterkt vektlagt og vil være avgjørende for hvem som ansettes. Vi søker medarbeidere med positiv innstilling til familien som ressurs, og at det er sammen vi kan bidra til endring.

 

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

leder av Familietjenesten Berit Nonskar tlf 75146310 og leder for Barne- og Familieavdelingen, Anne Katrine Skar Gabrielsen.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 24.05.2022

Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.