fbpx

Barneverntjenesten (2022/1981)

Søknadsfrist: 15.07.2022
Arbeidsgiver: Rana kommune Barne- og familieavdelingen

Barneverntjenesten er en del av Barn og familieavdelingen, som består av helsesøstertjenesten, familietjenesten, kommunepsykolog og rådgivere.

Barneverntjenesten har for tiden 26 fagstillinger, i tillegg til merkantilt ansatte, juridisk rådgiver og veiledere knyttet til Familietjenesten. Barnevernet er inndelt i tre team, Mottak/undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam, med en teamleder for hvert team. Seksjonen ledes av barnevernsleder, og stedfortrederfunksjonen tillegges en av teamlederne.

Ved barneverntjenesten er det ledig:

 • 2 x 100% fast stilling som barnevernkurator/saksbehandler.

De som ansettes vil bli tildelt et team ut fra hva behovet for barnevernet er til enhver tid.

Arbeidsoppgave

 • Utredning, iverksetting og oppfølging av undersøkelser og -hjelpetiltak
 • Forberedelse av saker for fylkesnemnda/rettssystemet, og møte som partsrepresentant
 • Ansvar for å koordinere samarbeid med enkelte samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • Sosionom/barnevernspedagog. Det åpnes for at andre som barnevernet vurderer har relevant utdanning og erfaring kan tilsettes.
 • Førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest, etter lov om barneverntjenester

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Erfaring fra kommunalt barnevernarbeid og annen relevant praksis – da primært forvaltningspraksis og/eller praksis fra barneverninstitusjon
 • Relevant videreutdanning – vurdert av barnevernet
 • Master i barnevern er ønskelig
 • Kunne arbeide under tidspress og pressede situasjoner i relasjon til brukere og advokater
 • Kunne håndtere konflikter på en god måte
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner i norsk språk.
 • Gode samarbeidsevner, men samtidig evne til selvstendig arbeid
 • Kunne utøve faglig skjønn i komplekse og kritiske situasjoner

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til

barnevernleder Mona Helen Wangberg Simonsen, eller avdelingsleder for Barn og familieavdelingen; Anne Skar Gabrielsen tlf.: 75146600

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 15.07.2022

Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.