fbpx

Avdelingsingeniør

Søknadsfrist: 12.04.2023
Arbeidsgiver: Nord universitet

Om stillingen 

Ved Nord universitet, Eiendomsavdelingen, har vi en 18 måneders engasjement  i 100 % stilling som avdelingsingeniør ved enhet for prosjekt og utvikling. Ønsket oppstart er 01.07.2023.

Eiendomsavdelingen ved Nord universitet gjennomfører årlig små og store ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt for å utvikle bygningsmassen både teknisk og funksjonelt til beste for studenter og ansatte. Enheten for prosjekt og utvikling har ansvaret både i utviklings- og gjennomføringsfasen av prosjekter.

På studiested Nesna skal det i perioden 2023/24 gjennomføres mange ulike tiltak for å oppgradere infrastruktur og bygningsmasse. Vi søker en pådriver for utviklingstiltak, som både kan lede og bistå i prosjekter fra behov og konsept til gjennomføring. Stillingen har oppgaver på hele enhetens arbeidsområde med fokus på prosjekt- og konseptutvikling.

Stillingen har kontorsted på campus Bodø, men det må påregnes at den som ansettes må være fysisk på studiested Nesna inntil 2-3 arbeidsdager pr. uke.  

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse i prosjektutviklingsfasen med behovsanalyse, konseptutvikling, skisse- og forprosjekt
 • Overordnet oppfølging og koordinering av prosjekter i gjennomføringsfasen
 • Utarbeidelse av rapporter, kalkyler, planer, utredninger og kravspesifikasjoner
 • Være en pådriver for store og små utviklingstiltak og lønnsomme grep som bidrar til fremtidsrettet utvikling av bygninger og arealer for Nord universitetets kjernevirksomhet
 • Andre oppgaver innenfor eiendomsavdelingens ansvarsområde

Det må påregnes reisevirksomhet i stillingen.

   Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør (kode 1084) kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelor grad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for hele eller deler av utdanningskravet. 
 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør (kode 1085) kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. 
 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør (kode 1411) kreves relevant 3-årig utdannelse som ingeniør fra universitet eller høyskole. 
 • Relevant høyere utdanning innen bygg, arkitektur, energi, miljø eller andre relevante fagområder
 • Det kreves relevant praksis, og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Kompetanse om prosjektutvikling og prosjektgjennomføring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Øvrige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Byggherre-/prosjektledererfaring med kontraktsadministrasjon, prosjektstyring og kompetanse innen anbud, forhandlinger og leverandøroppfølging
 • Erfaring fra prosjektutvikling basert på brukerbehov, brukerinvolvering og medbestemmelse
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • God økonomisk forståelse
 • Erfaring med bruk av relevante IKT – verktøy
 • Evne til å tenke og handle ut fra et strategisk perspektiv
 • Positiv, åpen og inkluderende

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønn og arbeidsforhold

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • Kode 1084/1085/1411 Avdelingsingeniør  NOK 510 000 – 620 000 ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.  

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon 

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer iansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte
kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

Kontorsjef for enhet for prosjekt og utvikling Tom R. Henriksen, tlf: +47 75 51 74 40/+47 90 07 54 38 eller på e-post: tom.r.henriksen@nord.no 

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 12.04.2023.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30177356

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.