fbpx

Avdeling Skjervengan bo- og service senter og natt-tjenesten

Søknadsfrist: 28.08.2022
Arbeidsgiver: Vefsn kommune Skjervengan bo og servicesenter

I enhet for hjemmetjenester, avdeling Hjemmetjenesten Skjervengan bo- og servicesenter og natt, er det ledig fast stilling som avdelingsleder fra 01.09.2022.

Skjervengan bo- og servicesenter er 28 bemannede omsorgsboliger med eldre beboere. Det er til sammen 11,9 årsverk tilknyttet driften. Natt yter tjenester til alle brukere som tilhører hjemmetjenesten, samt ei sykehjemsavdeling som er tilknyttet Parken bo- og servicesenter. Natt er til sammen 11 årsverk.

Jobben som avdelingsleder i enhet for hjemmetjenester vil være en mulighet for å være med på et spennende utviklingsarbeid i kommunen! Helse- og omsorgstjenestene er i gang med et utrednings- og planleggingsarbeid for fremtidens helse- og omsorgstjenester i Vefsn. Rapporten for dette arbeidet skal være ferdig innen utgangen av året, og vil være retningsgivende for den videre driften av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Enhet for hjemmetjenester er i tillegg 1 av 9 kommuner i landet, som sammen med KS, skal delta i et utviklingsprosjekt for å se på nye måter å organisere tjenestene og driften på. De overordnede målsettingene for dette prosjektet er å øke andelen heltidsansatte med formell helsefaglig kompetanse, samt å gi brukere og ansatte større forutsigbarhet og trygghet, og bidra til tjenester som er tilpasset brukernes hverdag.

Arbeids- og ansvarsområde

 • Faglig ansvar, personalansvar og økonomiansvar for avdelingen
 • Inngår i enhetsleders lederteam, og skal rapportere til enhetsleder om avdelingens situasjon, samt hendelser og utvikling av betydning
 • Har helhetlig ansvar for at tjenestene som ytes er av god kvalitet i overensstemmelse med lover og forskrifter, og de mål som Vefsn kommune og enheten har satt
 • Er rollemodell for avdelingen på en slik måte at dette gjenspeiles i avdelingen, hos medarbeidere, tjenestemottakere og i omgivelsene
 • Har en viktig rolle som pådriver og motivator for endringsarbeid i avdelingen, og er en viktig bidragsyter for god omdømmebygging
 • Har klart fokus på HMS i avdelingen
 • Veilede og bistå medarbeidere i det daglige arbeidet og spesielt i komplekse og utfordrende brukersaker
 • Etablere og motivere til gode samarbeidsrutiner 

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter deg som:

 • Er autorisert sykepleier
 • Har ledererfaring og/eller utdanning
 • Har interesse og lyst til å ta på seg lederoppgaver
 • Er serviceinnstilt og opptatt av resultater
 • Har god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • Har godt humør, er ansvarlig, nysgjerrig og engasjert
 • Er relasjonsskapende og har gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra hjemmetjeneste, samt erfaring og/eller interesse for velferdsteknologi, er en fordel
 • Du må ha førerkort kl. B (må kunne kjøre manuelt gir)

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Referanser bes oppgitt i søknaden.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Send søknad

Se stillingen på NAV

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.