fbpx

PARTNERE

De som står bak «Heile Helgeland» er viktige bidragsytere til å synliggjøre og markedsføre Helgeland som bo- og arbeidsted. For å sikre et helhetlig arbeid med rekruttering til regionen stiller våre partnere med et stort engasjement og betydelige ressurser som bidrar til at vi kan jobbe for å sette Helgeland på kartet.

Logo Alcoa

Alcoas smelteverk og anodefabrikk i Mosjøen drives på ren vannkraft, og gjennom moderne støpeteknologi og ren elektrolysemetall forsyner de europeiske valseverk, pressverk og støperier med kvalitetsprodukter i aluminium. Med mer enn 400 ansatte i Mosjøen er Alcoa en viktig drivkraft for utviklingen av lokalsamfunnet.

Alcoa Norway

Logo Aker Solutions

Aker Solutions hjelper verden med å dekke energibehovene. De konstruerer produkter, systemer og tjenester som kreves for å utvinne energi. Aker Solutions har som mål å maksimere utvinning og effektivitet av olje- og gass, samtidig som de bruker sin ekspertise til å utvikle fremtidens bærekraftige løsninger. I Sandnessjøen har de ingeniørkontor og fabrikasjonsverksted på Strendene.

Aker Solutions Sandnessjøen

 

Logo Alstahaug kommune

Alstahaug er en kommune med ca. 7500 innbyggere sentralt beliggende på Helgelandskysten med Sandnessjøen som regionssenter. Kommunen har ca. 1270 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Alstahaug. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Alstahaug kommune

 

Logo Adecco

Adecco er en av Norges ledende innen bemanning og jobber med å matche gode kandidater med svært ulike og spennende oppdrag hos sine kunder. Adecco har avdelingskontor på Helgeland som tilbyr ulike bemanningsløsninger – både periodeinnleie og fastrekruttering.

Adecco Helgeland

Logo Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene driver mange av landets viktigste registre og utvikler digitale tjenester som forenkler dialogen med det offentlige. Med 450 ansatte er dette en sentral aktør i regionen.

Brønnøysundregistrene

Logo Celsa Armeringsstål AS

Celsa Armeringsstål produserer verdens reneste stål av smeltet skrap og er Nordens eneste produsent av armeringsstål. Bedriften er lokalisert i Mo i Rana og har ca. 340 ansatte. Årlig gjenvinner de ca. 700 000 tonn skrap, noe som tilsvarer ca. to eiffeltårn hver eneste uke. Ikke rart at bedriften som holder til i Mo industripark går for å være Norges største gjenvinningsbedrift.

Celsa Armeringsstål

 

Distriktssenteret logo

Distriktssenteret jobber for å styrke attraktiviteten til kommuner og regioner. De tilbyr kommunene gratis faglig hjelp og kompetanse, og bygger på erfaringer fra små og store prosjekter i distriktene. De forvalter Merkur-programmet, utviklingsprogram for butikker i Distrikts-Norge. Distriktssenteret er et statlig forvaltningsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og er 27 ansatte lokalisert i Sandnessjøen, Sogndal og Steinkjer.

Distriktssenteret

 

Logo Dønna kommune

Dønna er en øykommune med ca. 1400 innbyggere på Helgelandskysten. Kommunen har ca. 285 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Dønna. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Dønna kommune 

 

Hattfjelldal kommune

Hattfjelldal kommune ligger i innlandet helt sør på Helgeland og har 1456 innbyggere. Det er 380 ansatte i kommunen, og her kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Hattfjelldal kommune 

 

 

Logo Helgeland Kraft

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til Helgeland – og selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Helgeland Kraft konsernet er en betydelig kompetansebedrift med en årlig omsetning på om lag 1 milliarder kroner. De har en visjon om å være en aktiv verdiskaper – og dette danner grunnlaget for deres virksomhet og gir klar retning for alle de 260 medarbeidere.

Helgeland Kraft

 

Logo Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset består av tre sykehus plassert i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, i tillegg til distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. De tre lokalsykehusene har totalt ca. 1550 årsverk og betjener og gir lokalsykehustilbud til en befolkning på ca. 78 000 personer.

Helgelandssykehuset

 

Logo Hemnes kommune

Hemnes kommune har ca. 4480 innbyggere og ligger midt smørøyet på Helgeland med pendleravstand til Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Kommunen har ca. 1130 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Hemnes. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Hemnes kommune

 

 

Logo Herøy kommune

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten og består av flere tusen holmer og skjær. Herøy har ca. 1780 innbyggere som er bosatt på flere øyer. Kommunen har ca. 250 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Herøy. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Herøy kommune

 

 

Kunnskapsparken Helgeland er et regionalt innovasjonsselskap med Helgeland som geografisk kjerneområde. Med kontorer i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen som base jobber de for økt innovasjon, verdiskaping og vekst på Helgeland, i tett dialog med det regionale næringslivet.

Kunnskapsparken Helgeland

 

 

Logo til Lurøy kommune

Lurøy er en kommune med ca. 1900 innbyggere på Helgelandskysten. Litt over halvparten av kommunenes areal ligger på fastlandet, mens resten ligger på mer enn 1375 øyer. Kommunen har ca. 400 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Lurøy. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. 

Lurøy kommune

 

Logo Leirfjord kommune

Leirfjord er en kystkommune med ca. 2300 innbyggere med sentral beliggenhet på Helgeland. Kommunen har ca. 430 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Leirfjord. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Leirfjord kommune

 

 

Logo Mo industripark AS

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark – som er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Hovedoppgaven for MIP er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted.

Mo Industripark AS

 

Logo Nesna kommune

Nesna er en av kommunene som ligger lengst nord på helgelandskysten, og består av både fastland og øyer. Det bor ca. 1800 personer her, og kommunen, med sine 500 ansatte, er største arbeidsgiver. 

Nesna kommune

 

Logo Mosjøen Videregående skole

Mosjøen videregående skole er en kombinert skole med yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen har ca. 250 ansatte og 850 elever.

Mosjøen videregående skole

 

 

Med base på Lovund er Nova Sea AS en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks med 33,33 heleide og fire deleide laksekonsesjoner. Selskapet har oppdrettsanlegg langs hele Helgelandskysten – omgitt av kaldt, friskt vann og vill og vakker natur.

 

Nova Sea

 

Rana Blad er et lokalt mediehus, med utgiverstedet Mo i Rana. I tillegg til Rana kommune dekker de Hemnes, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy.

Bli abonnent

Rana Blad

 

 

Logo Rana No

 

Rana No er en redaksjonelt uavhengig nettavis med base i Mo i Rana, som gir ut nettavisen ranano.no. Redaksjonelt spenner de over alt fra større dybdereportasjer til aktuelle nyhetssaker. Geografisk har de satt ned sine grensemerker på Nord-Helgeland. I tillegg til redaksjonell virksomhet, utfører de tjenester innen reklame og kommunikasjon.

Bli abonnent

Rana No

 

Rana er en kommune med ca. 26000 innbyggere med Mo i Rana som kommunesenter. Kommunen har ca. 3100 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Rana. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. 

Rana kommune

 

Riktig Spor er et design- og kommunikasjonsbyrå med kontorer i Bodø, Narvik og Mo i Rana. De har Nord-Norge som hovedmarked, og brenner for å skape sterke merkevarer for store og små kunder. De har medarbeidere med lang erfaring fra bransjen, og tilbyr sine kunder høy kompetanse, engasjement og kreativitet. Deres rådgivere og designere sikrer at den røde tråden blir ivaretatt fra strategi – til budskap – til visuelt uttrykk.

Riktig Spor

SINTEF Helgeland er et teknisk industrielt forskningsinstitutt med fokus på sirkulær økonomi og fremtidens produksjon. Med tilgang til SINTEF-konsernets kompetanse og i samarbeid med regionens eksisterende FoU-miljø tilbyr de oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv.

SINTEF Helgeland

 

Sniptind Holding AS er et holdingselskap i Rana med investeringer i blant annet eiendom, bilbransje, finans og næringsmiddelindustri. Selskapet er samfunnsengasjert og ønsker å investere i bedrifter med lokalt særpreg.

 

Logo Skatteetaten

Skatteetaten en av landets største arbeidsgivere innen programvareutvikling og består av ca. 900 ansatte fordelt på flere lokasjoner. De leverer ca. 1,4 millioner årlige utviklingstimer og er i sterk vekst med utfordrende IT-prosjekter. På deres kontor i Mo i Rana teller de rundt 90 IT-ansatte. De har et fremoverlent miljø med lang erfaring innen innkrevingsløsninger. Disse skal nå moderniseres, i samarbeid med andre offentlige etater. På den måten vil deres tjenester bli en integrert del av brukerens digitale hverdag. Deres visjon er at «innkreving bare skjer». 

Skatteetaten

 

 

Logo Sparebank1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge er det ledende finanshuset i landsdelen – med visjonen «For Nord-Norge». De bygger sin virksomhet på nærhet til kundene, kunnskap om lokale forhold og styrende begreper er kompetanse, produktbredde og helhetlig økonomisk rådgivning. Som lokalt og selvstendig finanskonsern tar de et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i Nord-Norge.

Sparebank 1 Nord-Norge

 

 

SpareBank 1 Helgeland er Lokalbanken som bygger fremtidens Helgeland. Deres visjon som lokalbank er å være en drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse i regionen. En visjon som gir dem kraft til å bidra i samfunnsutviklingen, og til å gi tilbake til lokalsamfunnene på Helgeland. SpareBank 1 Helgeland er en lokalt eid bank med lokal styring og kontorer i alle fire byene på Helgeland. Det er derfor de kaller seg for Lokalbanken.

Sparebank 1 Helgeland

Sømna er en kommune med ca. 2000 innbyggere og størstedelen av kommunen ligger sør på Sømnahalvøya, i tillegg består kommunen av en del mindre øyer og holmer. Kommunen har ca. 515 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Sømna. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. 

Sømna kommune

Logo Tive

Tive har utviklet en bransjeledende IoT løsning som hjelper produsenter og avsendere å oppnå sanntidssynlighet i forsyningskjedene gjennom sensorer og programvare som dokumenterer varens lokasjon og tilstand. Tive har ca. 200 ansatte globalt og en avdeling med 14 ansatte i Mo i Rana som arbeider hovedsakelig med programvareutvikling, R&D, elektronikk, teknisk support og prosjektledelse.

Tive

Logo Træna kommune

Træna en liten kommune med ca. 500 innbyggere og er spesiell geografisk med sin plassering på kanten av storhavet. Kommunen har ca. 145 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Træna. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. 

Træna kommune

Logo Vefsn kommune

Vefsn er en kommune med ca. 13300 innbyggere og kommunesenteret ligger i Mosjøen. Kommunen har ca. 2500 ansatte og er den største arbeidsgiveren i Vefsn. I kommunen kan du velge mellom mange ulike arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. 

Vefsn kommune

Logo Vefsn No

Vefsn No er en redaksjonelt uavhengig nettavis med base i Mosjøen, som gir ut nettavisen vefsnno.no. Redaksjonelt spenner de over alt fra større dybdereportasjer til aktuelle nyhetssaker. Geografisk er de en avis for Vefsn med omegn. I tillegg til redaksjonell virksomhet, utfører de tjenester innen reklame og kommunikasjon.

Bli abonnent

Vefsn No

 

                           

Vevelstad er en kystkommune med ca. 500 innbyggere. Vevelstad har et fantastisk bygdetun hvor de har flere bygninger og andre severdigheter med historisk bakgrunn. Kommunen har et stort spekter av næringer, hvor hovednæringene er jordbruk, fiske, fiskeforedling og treforedling. 

Vevelstad kommune

 

                                  Logo Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland er et nytt nasjonalt populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter lokalisert i Mo i Rana. I vitensenteret kan besøkende lære om naturvitenskap, matematikk og teknologi ved å leke og eksperimentere. Vitensenter Nordland åpner mars 2021. 

Vitensenteret Nordland

 

 

Vi har noen støttespillere som støtter Heile Helgeland utover det prismodellen tilsier.


En ekstra stor takk til:

 

 

 

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.