fbpx
Hans Olav Næss

Foto: Hans Olav Næss | hansolavnaess.com

10 heite stillinger i juli

Hver måned trekker vi frem 10 spennende stillinger som lyses ut på Helgeland.

1. Nesna kommune Sentraladministrasjon søker fagleder regnskap

Ønsker du en spennende jobb på en engasjerende arbeidsplass med høyt tempo? Da kan stillingen som fagleder regnskap i Nesna kommune være noe for deg! Som fagleder for regnskap må du ha sans for detaljer, like å jobbe med frister, ha interesse for optimalisering av systemer, ha god teknisk forståelse og være en god lagspiller. Stillingen innebærer blant annet ansvar for regnskap og rapportering, årsoppgjør, oppfølging av strategidokument og utvikling av systemer og rutiner innen fagfeltet. For å være kvalifisert til denne stillingen må du ha økonomiutdanning på høyere nivå eller lang erfaring innen regnskapsarbeid, erfaring fra praktisk regnskapsføring, kjennskap til lov og forskrift innen kommunesektoren og relevant IT kunnskap.

Les mer her

Søknadsfrist: 15.08.2020

Foto: Halvor Hilmersen, Helgeland Reiseliv

2. Helgelandssykehuset søker operasjonssykepleiere

Er du autorisert sykepleier med videreutdanning i Operasjonssykepleie? Se hit! Helgelandssykehuset Mo i Rana har to ledige 100% stillinger og er på utkikk etter deg som er positiv, engasjert og fleksibel. Som operasjonssykepleier blir du en del av det kirurgiske teamet med ansvar for å legge til rette for trygg gjennomføring og assistanse ved kirurgiske inngrep og undersøkelser. I Helgelandssykehuset vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver – og som en del av en mindre avdeling vil du også få mer ansvar.

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og fremtidsrettede sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet og respekt. De tre lokalsykehusene har tilsammen cirka 1550 årsverk, og foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere på Helgeland.

Les mer her

Søknadsfrist: 23.08.2020

Knut på jakt

3. Fylkesmannen i Nordland søker rådgiver/seniorrådgiver

Har du høyere landbruksutdanning og kjennskap til landbruksnæringens utfordringer i fylket? Fylkesmannen i Nordland søker rådgiver/seniorrådgiver til landbruks- og reindriftsavdelinga som har kontorsted i Mosjøen. Denne stillingen gir deg mulighet til å bidra til videreutvikling av forvaltningen av de ulike tilskuddsordningene i jord- og skogbruket. Arbeidsoppgavene vil variere mellom rutine- og kontrollarbeid, teamarbeid og utadrettet veilednings- og opplæringsoppdrag.

Les mer her 

Søknadsfrist: 09.08.2020

 

4. Brønnøysundregistrene søker designere innen UX, interaksjonsdesign og visuell design

Brukeropplevelse er en viktig satsing for Brønnøysundregistrene, både gjennom nettsidene deres og systemene de benytter for å lage gode digitale tjenester. Denne satsingen ønsker de å ha deg med på! Som designer blir du en del av et team som skaper nyttige digitale tjenester og får en viktig rolle i å sikre brukerperspektiv og involvering underveis. Målet er å bidra til flere selvhjulpne brukere og til å utvikle Brønnøysundregistrene som viktig aktør og pådriver for forenkling og digitalisering i det offentlige Norge. Har du formell utdanning innen områdene UX, interaksjon, tjenestedesign, visuell- eller grafisk design er dette en spennende mulighet til å få bistå med å lage gode brukeropplevelser av offentlige tjenester.

Les mer her 

Søknadsfrist: 10.08.2020

 

5. Accountor søker teamleder og bedriftsrådgiver

Accountor er Nord-Europas største selskap innen økonomi- og rådgivingstjenester. Accountor Helgeland er en teambasert organisasjon med 30 medarbeidere fordelt på avdelingskontorer i Sandnessjøen, Mosjøen og på Herøy. De søker nå etter en dyktig, engasjert og fremtidsrettet teamleder og enforretningsorientert og initiativrik bedriftsrådgiver.

Teamleder Helgeland: Som teamleder vil du blant annet være ansvarlig for ledelse og veiledning av ditt team for å ivareta medarbeidertilfredshet, engasjement og kompetanseutvikling. Sammen med daglig leder og organisasjonen forøvrig skal du også være ansvarlig for å sikre god kundetilfredshet, optimal ressursutnyttelse og kompetanseutvikling i ditt team.

Les mer her 

 

Bedriftsrådgiver Helgeland: Ønsker du å være med på å utvikle næringslivet? Ser du etter en stilling med utviklingsmuligheter – og ser du etter en arbeidsgiver som kan løfte deg videre? Da kan stillingen som bedriftsrådgiver være noe for deg.

Les mer her 

Søknadsfrist: 28.08.2020

 

6. Rana kommune søker innkjøpsrådgiver

I regnskap og skatteavdelingen i Rana kommune er det nå en ledig stilling som innkjøpsrådgiver. Gode anskaffelser er avgjørende for at kommunen skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og sikre at offentlige midler brukes riktig. Det er også viktig å løse utfordringer knyttet til klima og miljø, bekjempe arbeidslivskriminalitet og motivere til innovasjon og effektivisering. Som innkjøpsrådgiver i Rana kommune får du være med å påvirke utviklingen og bidra til framtidas løsninger innenfor et spennende fagfelt. Rana kommune er på utkikk etter deg som har teknisk bakgrunn eller utdanning innen økonomi, administrasjon eller jus. Erfaring med offentlige anskaffelser, forhandlings- og prosjektkompetanse er en fordel, men nyutdannede kandidater med relevant bakgrunn og interesse for innkjøpsfaget oppfordres også til å søke.

Les mer her 

Søknadsfrist: 10.07.2020

7. Helgeland Museum søker avdelingsleder

Helgeland Museum har ca. 45 ansatte fordelt på avdelinger i 18 kommuner, og er i stadig utvikling. De har høyt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse på ulike kultur- og naturhistoriske fagområder, håndverksfag og administrasjon. De søker nå stedlig leder til sin avdeling i Hattfjelldal. Som avdelingsleder får du en variert arbeidshverdag som blant annet innebærer ansvar for økonomi, tilsyn og drift av anlegg, utvikling og drift av samlinger, kunnskapsoppbygging og dokumentasjonsarbeid. Du får også ansvar for formidling til lokalmiljø, skole og reiseliv, samt bidra i samarbeidsprosjekter intern, lokalt og regionalt.

Les mer her 

Søknadsfrist: 15.07.2020

fejllfolkets hus

8. Barne-, ungdoms- og familieetaten søker rådgivere

Spisskompetansemiljøet for trygghet og sikkerhet ble etablert i 2015 og har det overordnede ansvaret for å drifte, implementere og drive opplæring i trygghet og sikkerhet på barnevernsinstitusjoner. Yttrabekken Ungdomssenter har det regionale ressursmiljøansvaret for trygghet og sikkerhet i region nord, og har nå to ledige rådgiverstillinger som passer for deg med sosialfaglig eller annen relevant høyskole- eller universitetsutdanning på bachelornivå.

Les mer her 

Søknadsfrist: 19.07.2020

 

9. Helgelandssykehuset søker leder til Distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund

Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund skal være ferdigstilt innen utgangen av 2021, og de søker etter deg som kan lede arbeidet med å bygge opp organisasjonen og forestå den daglige ledelsen av DMS’et videre. Stillingen representerer krevende og spennende utfordringer der det stilles store krav til ledelse i en organisasjon som skal ivareta et trygt og framtidsrettet tjenestetilbud. Som leder av DMS-et må du ha forståelse for tverrfaglighet og betydningen av ulike faggrupper i pasientens behandlingsforløp, og samtidig se DMS-et som en del av Helgelandssykehuset HF. Du skal delta aktivt i foretakets arbeid for skape Norges beste lokalsykehus.

Les mer her

Søknadsfrist: 21.07.2020

Sol i horisonten

10. NAV Kontaktsenter Nordland Mo søker veiledere

NAV Kontaktsenter er et av Norges største og mest avanserte kontaktsenter som håndterer ca. 5,3 millioner brukerhenvendelser hvert år. De er NAVs faglige førstelinje på telefon, chat, digitale kanaler og sosiale medier. NAV Kontaktsenter Nordland Mo har nå fire ledige stillinger som veiledere. De søker etter personer som er selvstendige og besluttsomme, og som stoler på egne avgjørelser. En av deres viktigste oppgaver er å sikre at folk som kontakter NAV får den bistanden de trenger, og vårt mål er å stadig skape bedre brukermøter.

Les mer her 

Søknadsfrist: 19.07.2020

 

Var ingen av stillingene i artikkelen relevante for deg? Fortvil ikke, klikk her for å se andre stillinger som er utlyst på Heile Helgeland!

 

 

Siste artikler

Vi respekterer ditt personvern

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.

Send inn ditt arrangement

1. Kontaktinformasjon vil ikke være synlig på arrangementet, og brukes kun av oss for å ta kontakt med deg om nødvendig.
2. Ditt arrangement vil bli evaluert før det publiseres.
3. Ved å benytte deg av vårt kontaktskjema, godtar du våre personvernvilkår.